Draw Poker

CategoriesDraw Poker

Denna lek kan spelas med upp till 10 spelare. Det finns lägen som de höga slå vad lekarna var endast 6 spelare rekommenderas för att spela, därför att, om det skulle finnas mer än, 6 spelare i det modigt för att att avsluta en attraktion det skulle vara nödvändiga beträffande att använda de kasserade korten.

För några kort handlas till spelarna, måste de göra en liten obligatorisk vad bekant som ante. Beroende av, hur reglerna sättas, anten kan göras endera endast av återförsäljaren (återförsäljarens kant), eller varje spelare sätter in i pölen per jämbördigt avgjort belopp.

Trots allt har antes gjorts korten handlas till spelarna (fem vänder mot ner kort), och, efter de har sett deras kort, det första slå vad mellanrummet kan starta. Spelaren från det vänstert av återförsäljaren är personen som måste slå vad först. I fall att slå vad han inte den nästa spelaren för att ta hans vänd och så vidare.

Också finns det två regler för att öppna en vad i det första mellanrummet. Den första regeln säger att en spelare inte kan öppna slå vad, om inte han rymmer ett par av stålar eller någon bättre hand. (Innan du slå vad, öppnas, kan spelare kontrollera), når att ha slå vad, har öppnat, kan måste en spelare slå vad på någon hand och slå vad eller tappa ut. På slutet av leken måste öppnaren visa korten som han öppnade på.

Den andra regeln är att en spelare kan öppna slå vad på någon hand. Varje spelare måste slå vad eller tappa ut; inget-en kan kontrollera. I antingen fall är spelaren till återförsäljarens vänstersida första ”talar”.

Det nästa tinget i framsteget av leken är att dra (om du behöver). Attraktionen är tillgänglig, om mer än en spelare är fortfarande aktiv efter det första slå vad mellanrummet. Normalt härskas det att en spelare kan dra en, två eller tre kort på hans omdöme. Med 4 eller mindre spelare är fyra och fem kortattraktioner ibland tillåtna.

Om en spelare önskar att dra honom måste säga numret av kort som han önskar och, förlägga det samma numret av kort från hans hand som han önskar att ändra på den oavkortade tabellen beskådar fasadbeklädnad ner. Tillbaka ska han få från återförsäljaren det samma numret av kort från undealtdäcket.

Om en spelare tillfredsställs med hans hand, och han önskar att hålla alla kort, måste han knacka tabellen eller säga den passande ?Iställningen. Återförsäljaren har de samma alternativen, endera för att dra eller stå.

I attraktionpoker indikerar en spelare att han tappar ut genom att förlägga hans kortframsida ner på tabellen, när hans vänd i det slå vad mellanrummet ankommer.

En spelare kan använda attraktionen för att bluffa i någon väg som han önskar om värdet av hans hand. Återförsäljaren måste svara sanningsenligt hur många kort han själv drog. Ingen annan fråga behöver svaras sanningsenligt av någon.

Det nedersta kortet av däcket används inte. Om ytterligare kort krävs, hasas det nedersta kortet och korten kasserade hittills tillsammans och snittet för att låta attraktionen fortsätta. De vanliga reglerna applicerar, men attraktionen för spelaren tack vare därefter klipper sist. Inte annat hasa eller att klippa på attraktionen är tillåtna.

Ibland i ”stålar eller bättre”, öppningsbettorskräpen ett av hans öppnare (en dvs. av korten som gav honom rakt till det öppet). Om han gör så, måste han påstå denna, och den kasserade öppnaren hålls till en sida som ska kontrolleras på slutet av leken. Den används inte, om skräpen blandas om.

I det andra slå vad mellanrummet har spelaren, som gjorde först vad i det första mellanrummet, rakt till vad först. Om han har tappat ut, kan den första aktiva spelaren till hans vänstersida slå vad. Detta följer de vanliga reglerna. Alla spelare kan kontrollera, om även ”passerandet och” upprätthölls ut för det första mellanrummet. ID all spelarekontroll M som mellanrummet avslutar. Om alla spelare utom en tappar ut, segrar för den spelare, utan uppvisning av hans hand (bortsett från uppvisning av hans öppnare i ”stålar eller bättre”, om han öppnade slå vad.

När mer än en aktiv spelare lämnas på slutet av det andra slå vad mellanrummet, göras en kraftmätning. Varje aktiv spelare i sin tur måste förlägga alla hans fem kort som är med textsidan upp på tabellen, för att ses av alla spelare (aktiv eller annat klokt). Samtidigt meddelar han värdet av av hans hand – han måste göra detta, även om han ser att han slås.

Om alla spelare kontrollerade in det andra slå vad mellanrummet, visar öppnaren hans hand först; men, om vad förlades i det andra mellanrummet, kallades spelaren först, visar först. I antingen fall följer andra aktiva spelare därefter i normal rotation.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *